Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Ma csütörtök van, 2019. június 20. Az év 171. napja, az időszámításunk kezdete óta eltelt 737627. nap.
Lapozzon a lap tetejére

Lap tetejére

Győr többet érdemel(ne): sokadszor a Schäffer-házról

Győr többet érdemel(ne): sokadszor a Schäffer-házról Győr többet érdemel(ne): sokadszor a Schäffer-házról Győr többet érdemel(ne): sokadszor a Schäffer-házról
Kulcsár László

Legalább hatszor írtunk Győr leglátványosabb romépületéről, a világszép Bécsi-kapu teret csúfító 1–3. alatti ikeringatlanról, kifogásolván, hogy nincs gazdája a háznak. Miközben előtte – igaz, nem mindenki tapsikolt az elragadtatástól – 1600 millió forintból rendbe tették a teret. Fölülről nem célszerű nézegetni, mert az ember visszahőköl ettől a zongorabillentyűkkel keresztezett labyrinthosz térkő-költeménytől. Ne is ragozzuk! De gustibus non est disputandum.

Csak az a szerencsétlen Schäffer-ház kapná meg végre azt a köntöst, ami bizony évtizedek óta megilletné!  

A paraván a tér felől.

A késő klasszicista épületkettős ma is éppúgy mállik és rohad, mint 1600 millió forinttal ezelőtt. Igaz, kapott „egy valamit”: fantáziadús kitalálója mintegy tízrészes – képzeletét jócskán megerőltetve, azonos képekkel ékesített – paravánnal körbe kerítette a téravató idejére (aztán máig ott is felejtette), nehogy az ünnepről a városi főtisztviselők dicshimnuszait közvetítő kamerák szemmagasságban meglássák-megörökítsék a sokkal jobb sorsra érdemes, rogyadozó tetejű ikerház szörnyűséges állapotát. Az 1600 millió forintból ugyanis nem futotta egy molinóra, amely legalább patyomkin-érzetet keltett volna a szemlélőben.

Joggal vetődik föl a kérdés: kié a Bécsi-kapu tér 1-3. alatti ingatlan?

A városban hírek keringtek szórakozott tudósról és kőgazdag pesti ügyvédről egyaránt. Végül a napokban a telekkönyv mindent elárult: az Energy Nobilis Energetikai Terv., Fejl., Kivit. és Szolg. Kft. (1139 Budapest, Váci út 95.) tulajdona. A cég felelős vezetője: Nagy László. A társaság 2017-i árbevétele: 14 966 000 Ft (2016-ban 28 776 000 Ft). Adózás előtti eredménye: –38 170 000 Ft (2016-ban 2 893 000 Ft). Saját tőke: –3 864 000 Ft (2016-ban 32 025 000 Ft).

Könyvelő ismerősünk szerint „mintha halódnék a cég”, amely ilyen gazdasági eredményeket produkálván, aligha fogja fölújítani a kettős épületet. Részletes véleménye az Opten Informatikai Kft. céginformációs bázisában föllelt nyilvános adatok alapján: 

A vállalkozás árbevétele az előző évekhez képest látványosan (2016-hoz képest majd 50%-kal, de 2013-hoz képest kb. 73%-kal) csökkent. Mindemellett 2017-ben a költségek, ráfordítások tetemes mértékben emelkedtek Ez adódhat akár a befektetett eszközök gyorsított amortizációjából is, hiszen az eszközállomány nettó értéke nagyságrendben hasonló mértékben csökkent. Nem biztos, hogy a kevesebb árbevételre több egyéb költség rakódott, előfordulhat, hogy a bevétellel arányosan a többi költség is csökkent. (Igazán pontos elemzés akkor készíthető, ha az elszámolt költségekről rendelkezésre állna egy részletes kimutatás, vagy főkönyvi kivonat. Az ilyen viszont nyilvános forrásból nem érhető el.) E két tényező hatására lett az üzemi eredmény veszteség. Az adatok alapján a cég felélte az előző években felhalmozott eredménytartalékát, és még a jegyzett (alapításkori) tőkéjét is, hiszen a saját tőke negatív értéket mutat. Hosszú távon ez nem maradhat így, hiszen ha két egymást követő év beszámolójában a saját tőke a jegyzett tőke 50%-a alatt marad, akkor a vállalkozásnak alacsonyabb vállalkozási formává kell átalakulni (pl. kft.-ből bt.-vé). A rendezés módja lehet pótbefizetés, ha a társasági szerződés lehetőséget ad rá, vagy a következő év nyeresége, esetleg (ha van) tagi kölcsön végleges elengedése a társaság részére. A kötelezettségek között szerepelhetnek szállítói tartozások, tulajdonosokkal szemben fennálló tartozások (pl. tagi kölcsön, osztalék), adótartozások, hitelek, ezek értéke a korábbi évekhez képeset jelentősen nem változott.

Az ám, az utóbbi tíz napban kétszer is kértük e-mailben ([email protected]) az Energy Nobilis Energetikai Terv., Fejl., Kivit. és Szolg. Kft. vezetőjét, nyilatkozzék: szándékában áll-e a cégének az épület renoválása, netán egyéb terve van vele. Választ mostanáig nem kaptunk.

A Bécsi-kapu térről és az 1–3. szám alatti ingatlanról megjelent cikkeinkben fölvetettük, hogy ha más lehetőség nem kínálkozik, akkor Győr városa újítsa föl ezt a mostohagyerekként kezelt késő klasszicista épülettömböt.

Pillantás a paraván mögé.

Amikor még nem volt késő, írtuk: Győr Európa egyik kulturális fővárosa szeretne lenni…a Schäffer-házat akár városi költségvetésből is rendbe lehetne tenni; a reá költött pénzzel pedig meg lehetne terhelni az ikeringatlan tulajdoni lapját a földhivatalban. Előbb-utóbb csak megjön a vevő, aki akár luxusszállóvá is átépíttethetné a város történelmi magjában álló épületpárost... Sajnos, azóta kiderült: a bíráló bizottság nem Győrt választotta Európa egyik kulturális fővárosának. 

Csak ismételhetjük mindazt, amit eddig Bécsi-kapu tér 1–3.-ról írtunk: jó lenne, ha a győri (és nem győri) befektetők nem pusztán (a hideg számításaik szerint gyorsan megtérülőnek tetsző, ám az építészetet művészetnek is tekintő közönségnek egyáltalán nem tetsző) egyen-albérlőházak sokaságára költenék anyagi forrásaikat, hanem a város képét gazdagító létesítményekre is.

Mert Győr és győriek ezt megérdemelnék. Ha másért nem, hát azért, mert a budaörsiek, a budapestiek után arányosan talán ők fizetik a legtöbb adót, amelynek egy részét okos és előrelátó tervezéssel a város örökségének a megőrzésére is fordíthatnák.

Sándorfi Róbert, a győri polgármesteri hivatal illetékes főosztályvezetője
a Schäffer-házzal kapcsolatosan 2019. február 7-én 16,40-kor e-mailben ezt közölte szerkesztőségünkkel: „A Bécsi-kapu tér 1-3. alatti – és más – ingatlanról nem tudok nyilatkozni.”

Ezzel bezárult volna a kör?